GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

 Đơn vị: VNĐ

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 22.970 23.420
Xăng RON 95-III 22.870 23.320
E5 RON 92-II 21.680 22.110
DO 0,001S-V 17.890 18.240
DO 0,05S-II 17.540 17.890
Dầu hỏa 2-K 16.620 16.950

Giá của Trạm xăng dầu Như Ý Ngọc cập nhật lúc  15:00 ngày 11/10/2021

Đi đến Trạm xăng dầu Như Ý Ngọc