Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất
English Tiếng Việt

Quy trình sản xuất

01-01-1970

CÔNG TY TNHH GỖ NHƯ Ý NGỌC

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 

1. Cây keo lá tràm (5 - 10 năm tuổi) có đường kính từ 10 - 20cm

 

2. Cưa: "Cây bao bì tràm" dài 1.2m và 2m

 

3. Sản xuất tại xưởng:

3.1 Phôi tràm tươi:

3.2 Phôi tràm sấy:

3.3. Dăm mảnh tràm:

3.4. Mùn cưa tràm