Gỗ tràm xẻ sấy - Gỗ Như Ý Ngọc

Gỗ tràm xẻ sấy - Gỗ Như Ý Ngọc

Gỗ tràm xẻ sấy - Gỗ Như Ý Ngọc

Gỗ tràm xẻ sấy - Gỗ Như Ý Ngọc
Gỗ tràm xẻ sấy - Gỗ Như Ý Ngọc
English Tiếng Việt

Dăm mảnh tràm

21-09-2016
Dăm mảnh tràm

Dăm gỗ là những mảnh gỗ nhỏ đã được tạo ra bằng cách chạy gỗ qua máy hủy, phá vỡ nó thành những mảnh dăm có kích thước nhỏ. Có một số cách sử dụng cho dăm gỗ, tùy thuộc vào mục đích gì người ta muốn sử dụng chúng.

 

Dăm gỗ có thể được sử dụng làm nhiên liệu rắn sinh khối và là nguyên liệu thô để sản xuất bột gỗ. Chúng cũng có thể được sử dụng như một lớp phủ hữu cơ trong làm vườn, cảnh quan, sinh thái phục hồi và trồng nấm. Dăm gỗ dùng làm giấy công nghiệp, nhiên liệu sinh khối.

 

Công ty Gỗ Như Ý Ngọc là nhà cung cấp dăm gỗ chất lượng tốt nhất.


Thông tin khác